Faxe Ladeplads IF
Faxe Ladeplads IF

Faxe Ladeplads Idrætsforening

Siden er under opbygning

Telefon 5671 6977

I FLI har vi Corna regler som er tilpasset vores forening. Dem kan du læse ved at trykke på knappen

Folder 2020 - 2021

Har du ikke fået vores nye folder, kan den hentes her

Velkommen til FLI

Fakse Ladeplads Idrætsforening er en forening fuld af visioner.
Vi arbejder for, at vores medlemmer skal kunne dyrke idræt under trygge og hyggelige forhold.

Faxe Ladeplads i bevægelse 2021

FLI har sammen med flere andre foreninger fået en stor støtte fra Nordea Fonden.

Se mere her

Lyntex
Toptours1
Troels_Rich
Carstens_Tagdaekning
Faxelaase1
Arne_Busk
Brugsen
Danskebolig
Jenslassen
Samtalermedmette
Vinogdruen
Klaus_Nielsen
Dintøjmand

Støt vores sponsorer, de støtter os.

Tryk på billedet og gå til deres hjemmeside.

Bordtennis træning for ungdom er udsat til efter 2/1 2021

Se mere her

27/10 2020 De nye Corona regler, fra Kulturministeriet kan læses længere nede.

Umiddelbart ser det ud som om at reglen om max 10 personer gælder for alle vores aktiviteter, dog undtaget af unge under 21 år og deres træner. Dette gælder både ude og inde, det højeste antal der må træne samtidigt, er 10 personer selvom nogen af dem er under 21 år.  Indtil retningslinjer bliver klarere må der ikke være tilskuere eller forældre til stede ved træning. I cafeteria rummet må der max sidde 10 personer og der skal bæres mundbind.

VIGTIGT!!!

Her er de sidste nye regler. Skal læses af alle der benytter vores klub både inde og ude

Hvor mange deltagere må der være i et lokale?

  • Generelt skal forsamlingsforbuddet på over 10 personer overholdes, også når der trænes eller spilles. Unge under 21 år er undtaget for denne regel, men er der mere end 10 der træner, inklusiv trænere/ledere, må der ikke være andre tilstede.
  • Der skal bæres mundbind, når man ikke sidder ned. Trænere og udøvere er undtaget for dette.
  • Der må maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor kunder, besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulv-areal, fx bankosal. Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv. Gulvarealet opgøres eksklusiv personale og optrædende.
  • Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange personer, der maksimalt må tillades adgang for.

 

Kan man opdele faciliteter?

  • Indendørs idrætsfaciliteter og lokaler kan inddeles i mindre felter med afsæt i anbefalingerne om afstand til fx bevægelseshold i aftenskoleregi eller adskilte træningsforløb.
  • Indendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper, så længe hver gruppe holdes under det gældende forsamlingsforbud, inkl. trænere, undervisere og lignende og grupper holdes indbyrdes effektivt adskilt igennem før, under og efter aktiviteten.
  • Hvis der er flere grupper til stede i den samme hal, lokale, sal mv. skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
  • Foreninger og faciliteter bør fastlægge, hvor mange personer der maksimalt må være til stede i det konkrete indendørsareal. Der kan ved indgangen til lokalerne opsættes informations materiale om dette.
  • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum/deltagere til det enkelte arrangement/-konkurrence – både indendørs og udendørs. Der gælder en absolut grænse på 500 personer for det samlede arrangement dvs. inklusiv deltagerne/spillerne/udøverne. Tilskuere skal sidde på stole med 1 meters afstand som er vendt mod arrangementet. Det betyder at der ikke kan være tilskuer langs banderne.

Støt vores sponsorer, de støtter os. Tryk på deres logo og gå til deres hjemmeside

Faxe Ladeplads IF
Telefon 5671 6977

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes