Faxe Ladeplads IF

I FLI har vi Corna regler som er tilpasset vores forening. Dem kan du læse ved at trykke på knappen

Folder 2020 - 2021

Har du ikke fået vores nye folder, kan den hentes her

Velkommen til FLI

Fakse Ladeplads Idrætsforening er en forening fuld af visioner.
Vi arbejder for, at vores medlemmer skal kunne dyrke idræt under trygge og hyggelige forhold.

Generalforsamling 2021

Det er blev besluttet at fastsætte generalforsamlingen til torsdag den 10. juni 2021 kl. 19:00 – hvis der stadig er corona restriktioner, må det aflyses.

Kom til sommertræning for voksne i Faxe Ladeplads v/ Faxe Ladeplads Gymnastik og Fitness

Udenfor på græs, ved Hylleholt skolens græsareal.  Mødested er udenfor FLI klubhusets indgang – bagsiden af hallen.

Vi starter op hver tirsdag fra uge 14 Se mere her

Lyntex
Toptours1
Troels_Rich
Carstens_Tagdaekning
Faxelaase1
Arne_Busk
Brugsen
Danskebolig
Jenslassen
Samtalermedmette
Vinogdruen
Klaus_Nielsen
Dintøjmand

Støt vores sponsorer, de støtter os.

Tryk på billedet og gå til deres hjemmeside.

Faxe Ladeplads i bevægelse 2021

FLI har sammen med flere andre foreninger fået en stor støtte fra Nordea Fonden.

Se mere her

Træningskampe og turneringskampe.

Græsset er grønt, solen skinner og bolden ruller. Desværre er det stadigt UDEN tilskuer. Det er klubbens ansvar at sørge for at der ikke er tilskuer tilstede hverken til træning eller kampe. Nedenstående kommer fra DBU.

"Ingen tilskuere" har Kulturministeriet sat som en af betingelserne for at genåbne idrætten med et udvidet forsamlingsloft på 50 personer. Muligheden for at være 50 personer til stede gælder alene personer, som er en aktiv del af aktiviteter, herunder udøvere, trænere, mv. Det gælder dermed ikke tilskuere. Læs hele ordlyden i Kulturministeriets spørgsmål og svar-afsnit nederst på siden her.

KONSEKVENSER
Hvis politiet vurderer, at forsamlingsforbuddet er overskredet (fx pga. tilskuere), kan der udskrives personlige bøder til alle tilstedeværende, samt evt. en arrangørbøde til hjemmeklubben.

HJEMMEKLUBBENS ANSVAR

Det er til enhver tid den arrangerende forening af aktiviteten (træning eller kamp), der har ansvaret for, at alle regler overholdes. Se Fodboldens corona-protokol her.

Det er tilladt for klubben at have et par corona-vejledere på anlægget i forbindelse med aktiviteter, da disse tæller med under officials. Derudover er det også klart, at forældrechauffører til kampe på udebane desværre heller ikke må være tilskuere, ligesom ingen andre må.

VIGTIGT!!!

Her er de sidste nye regler. Skal læses af alle der benytter vores klub både inde og ude

 22-4 2021 Sidste nye Corona retningslinjer fra Faxe Kommune.

Hej alle brugere af Faxe Ladeplads IF. Nu med de sidste opdateringer angående indendørs aktiviteter.


Udendørs aktiviteter.

Gældende fra mandag d. 22. april 2021, for både børn og voksne. Der må gerne foregå udendørs aktiviteter, nu med en forsamling af max. 50 personer samlet inkl. trænere, udøvere, dommer.
Der er ikke krav om at man skal have en negativ test før man må deltage.

I en udendørsaktivitet kan der indgå flere grupper af 50 personer samtidig.

Det er dog vigtigt at:

  • Sørg for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Dette kan gøre ved f.eks. at anvende kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • I sikrer at hver gruppe højst består af 50 personer inkl. træner.
    Der skal altid være en træner/ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Træneren er tilknyttet sin egen gruppe, og må altså ikke være tilknyttet flere grupper/bevæge sig inden for flere grupper, end sin egen.
  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne, gerne mindst 2 meters afstand.
  • Trænerer og ledere må hente udstyr og der må gives adgang til toiletbesøg.

HUSK at reglen om højst 10 personer forsamlet, stadigt gælder indendørs.

 

Særligt omkring fodbold:

Vi forstår at I gerne vil i gang igen, men boldbanerne er normalt ikke i stand til at tåle aktivt brug, allerede i marts måned, som skrevet er der vådt flere steder. Derfor er det ikke forsvarligt at starte op nu.
HVIS det gode og tørre vejr fortsætter, så vil det muligvis kunne lade sig gøre om et par uger. I vil høre fra os, så snart vi kan give grønt lys.


Øvrige foreningsaktiviteter.

Lokaler til møder og foredragsholdere vil også være lukket i samme periode, herunder kulturinstitutioner som skal holde indendørsarealer lukkede for offentligheden. Dette vil også sige at biblioteket skal holdes lukket og dermed også mødelokalerne på henholdsvis Haslev og Faxe Biblioteker vil være lukkede i perioden. 


Indendørs aktivitet.

Indendørs idræt i organiseret regi åbnes onsdag den 21. april for børn og unge under 18 (til og med 17 år) uden Coronapas og med et forsamlingsloft på 25 personer – forsamlingsloftet på 25 for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år (fra og med 18 år) deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne.
En træner må kun træne én gruppe børn ad gangen." HUSK at træneren tæller med i de 25 Der skal være en ansvarlig for at sikre at antallet overholdes.

Indendørs idræt i organiseret regi for personer fra og med 70 år og op efter åbnes den 21. april med krav om Coronapas og med et forsamlingsloft på 10 personer (inklusiv frivillig, træner eller instruktør)" HUSK at afdelingen skal udnævne en "Coronabetjent" der kontrollerer om deltagere har gyldigt Coronapas. Navnet på denne person sendes til formanden og kasseren, inden opstart. Denne person (eller flere) skal være tilstede under aktiviteten for at sikre at der ikke er nogen der kommer for sent og ikke bliver kontrolleret, samt at der ikke kommer mere end de 10 personer


Hverken  tilskuere eller forældre er tilladt, heller ikke for at hjælpe med omklædning og så videre.

Der opfordres til omklædning hjemme. Omklædningsrum, toiletter og opbevaringsskure kan holdes åbne for kortvarige ophold. Hurtig omklædning er tilladt under hensyntagen til kvadratmeterkravet. Kortvarige ophold omfatter som udgangspunkt ikke badning, under omklædning holdes mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt. Undgå kødannelse.

Det er kun tilladt at forsamles til idrætsaktiviteten, det betyder at hyggen bagefter IKKE må foregå i klubhuset.

Hvis disse retningslinjer overtrædes og vi får en bøde, tilfalder den helt og aldeles den afdeling der har overtrådt reglerne.

Støt vores sponsorer, de støtter os. Tryk på deres logo og gå til deres hjemmeside

Faxe Ladeplads IF
Telefon 5671 6977

CVR nr. 26059011

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes