Faxe Ladeplads IF

Hundetræningsbanens Årsmøde den 26.01.22


1. Året der gik – formandens beretning:
Første år med Hundetræningsbanen har været et vellykket år. Der er brugt mange arbejdstimer,
men resultatet er vi også stolte af. Det giver en masse god omtale.
Etableringen begyndte i efteråret 2020 og den 12. juni 2021 var der officiel indvielse af banen.
Det var en god dag med borgmester Ole Vive der forestod åbningen. Derefter var der flere
spændende aktiviteter.
Ca. 70 personer mødte op til indvielsen
Hundetræningsbanen har fået egen Facebook gruppe. Den fungerer rigtig godt.
I løbet af sommeren havde vi et par arbejdes dage, hvor medlemmer gav en hånd med. Det har
været et par hyggelig dag hvor der var mulighed for at møde andre bruger af banen.
Der har været afholdt et Workshop omkring Hundetræning og der har været afholdt Hunde-OL
Vi sluttede året med 77 helårs medlemmer og 126 gæste betalinger.
Det kommende år 2022 forventes en udvidelse af Hundetræningsbanen. I øjeblikket afventes en
afklaring på finansieringen.
Der har været en kraftig prisstigning på materialer, siden sidste år. Der indhentes tilbud fra
forskellige leverandør.


2. Fremlæggelse af regnskabet 2021:
Regnskabet blev udleveret til de fremmødte, drøftet og godkendt


3. Orientering om kontingentbetaling 2022
Nuværende satser bibeholdes med 250 kr. for et årsmedlemsskab. Medlemskabet gælder for
indeværende år. Gæstebetaling 20 kr. for hver gang man benytter banen.


4. Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke modtaget forslag.
Alligevel blev der drøftet finansieringsmuligheder til udvidelsen af Hundetræningsbanen.
Kassereren er i gang med at undersøge muligheden for at søge forskellige fondsmidler. Der var
forslag om at undersøge mulighederne hos Velux fonden og der blev gjort opmærksom på at der i
Faxe-Bugten henvises til mulige fonde. Kassereren vil undersøge det nærmere.
Drøftelse af formålet med udvidelsen af Hundetræningsbanen. Det ny område vil være forbeholdt
hvalpe og mindre hunderacer. Planen er at der bliver etableret øvelser som er beregnet til hvalpe
da der er behov for at der tages hensyn til deres knogler.
Muligheden for at dræne Hundetræningsbanen blev drøftet.
Der blev drøftet løsningsmuligheder for at forbedre især indgangene som er særlig våde og
smadderet i efterårs-/vintermånederne.
Da ingen af de fremmødte havde den fornødne kendskab til hvilke løsninger der er bedst egnet,
blev det besluttet at Hundeudvalget forsøger at indhente viden fra specialister.
Flere medlemmer har indstillet Hundetræningsbanen til Faxe Kommunens Fritidspris. Det er uvist
hvornår- og hvem prisen uddeles til.


5. Valg af formand:
Der var enighed om at genvælge Gitte Østergaard som formand.


6. Valg af Kasser:
Der var enighed om at genvælge Anni Lunde Hansen


7. Eventuelt:
Der var ros til Hundeudvalget fra de fremmødte. De takkede for den indsats som udvalget gør.
Muligheden for at afholde nye workshop og aktiviteter ala Hunde-OL blev efterspurgt. Alle der
benytter Hundetræningsbanen er velkommen til at tage initiativ til arrangementer. Det kan ske ved
at henvende sig til Hundeudvalget.

Faxe Ladeplads IF

Støt vores sponsorer, de støtter os. Tryk på deres logo og gå til deres hjemmeside

Faxe Ladeplads IF, Dannebrogsvej 3, 4654 Faxe Ladeplads. Telefon: 5671 6977

CVR nr. 26059011 Copyright © Alle rettigheder forbeholdes